Bezplatné záznamy o výrobkoch Google (Platformy Google) v účte Google Merchant Center umožňujú online obchodom zobrazovať svoje produkty a výrobky na Google zadarmo. Vaše produkty sa teda môžu zobrazovať v Obrázkoch Google, na karte Google Nákupy, vo funkcií Google Lens a výsledkoch Vyhľadávania Google bez toho aby ste za to museli platiť.

Ak chcete využiť túto možnosť je potrebné mať vytvorený účet Google Merchant Center, ktorý bude obsahovať informácie o vašich produktoch.

Nižšie nájdete prehľadný návod pre nastavenie zobrazovania produktov v platformách Google zadarmo.

  1. Ako zaregistrovať účet Google Merchant Center
  2. Nastavenie programu Bezplatné záznamy o výrobkoch – Platformy Google
  3. Vytvorenie informačného kanála v Merchant Center

1. Ako zaregistrovať účet Google Merchant Center

1. V prvom kroku prejdite na stránku pre vytvorenie. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Get started.

Prvý krok pri vytvorení účtu Google merchant center.

2. Na ďalšej stránke znova kliknite na Get started.

Druhý krok pri vytvorení účtu Google merchant center.

3. Budete presmerovaný na novú stránku kde vyplňte potrebné údaje:

  • Názov vášho eshopu
  • Krajinu predaja
  • Správnu časovú zónu
  • Zaškrtnite tlačidlo On my website
Výber krajiny, názvu firmy pri vytvorení účtu Google Merchant Center.

4. Ďalej sa Google pýta či využívate niektorú z platforiem Shopify alebo PayPal a či Vás môže kontaktovať a odosielať Vám typy a novinky.

Povinné je zaškrtnúť iba súhlas s podmienkami. Zaškrtnite súhlas s podmienkami a následne v ľavom dolnom rohu kliknite na tlačidlo CREATE ACCOUNT.

Súhlas s podmienkami pri vytvorení účtu Google Merchant Center.

5. Kliknite na tlačidlo Later. Účet máte úspešne vytvorený.

Nastavenie platformy Google v Merchant Center.

2. Nastavenie programu Bezplatné záznamy o výrobkoch – Platformy Google

1. V ľavej ponuke prejdite na Growth a následne na Manage programs. Vidíte všetky typy programov ktoré Google ponúka.

Pre zobrazovanie produktov naprieč celým Googlom zadarmo zvoľte prvú možnosť.

Platformy Google v Merchant Center.

2. Ako prvé je potrebné overiť a nárokovať vašu webovú adresu. Kliknite na Provide your website URL.

Návod ako nastaviť platformy Google.

3. Zadajte url adresu vášho webu. Kliknite na tlačidlo Save.

Názov webovej adresy Merchant Center.

4. Po vložení nám systém hlási webovú adresu ako neoverenú a nenárokovanú.

Neoverená a nenarokovaná webová adresa v Merchant Center.

5. Webovú adresu je možné overiť a nárokovať 3 spôsobmi. Pomocou Google Analytics, Google Tag Managera alebo manuálnym vložením kódu do zdroja stránky. Ak máte vytvorený a nastavený účet Google Analytics overenie pomocou neho je jednoduché. Kliknite na prvú možnosť a potom na Verify URL.

V prípade potreby využite iný spôsob pre overenie webovej adresy. Google ponúka pri každej možnosti nápovedu ako postupovať.

Overenie webovej adresy v Merchant Center. pomocou Google Analytics.

6. Webovú adresu máte úspešne overenú a nárokovanú.

Webova adresa v Merchant Center je úspešne overená a narokovana.

3. Vytvorenie informačného kanála v Merchant Center

1. Dôležitou časťou je vytvorenie informačného kanála ktorý bude poskytovať všetky potrebné informácie o vašich produktoch ktoré sa budú zobrazovať v Platformách Googlu. Kliknite na Add product data.


2. Produkty je možné nahrať manuálne pomocou prvej možnosti Individual product. Tento spôsob je však zdĺhavý a pri veľkom počte produktov nereálny. Pre automatické nahratie produktov na základe XML feedu kliknite na Create produkt feed.

Vloženie produktov manuálne alebo automaticky v Merchant Center.

3. Zvoľte správnu krajinu, jazyk a zaškrtnite Free product listings (bezplatné záznamy o výrobkoch). Možné je ešte zvoliť Display ads a Shopping ads. Tieto programy v tomto prípade nepotvrdzujte.


4. Google nám ponúka 4 možnosti ako vytvoriť informačný kanál. Plne automatické nahrávanie a pravidelnú aktualizáciu produktov dosiahneme pomocou XML feedu. XML feed je súbor, ktorý obsahuje informácie o Vašich produktoch. Viac informácií o tom aké parametre ma XML feed obsahovať a ako ho vygenerovať sa dozviete v našom blogu.

Zadajte ľubovoľný názov informačného kanála a zvoľte možnosť Scheduled fetch.

Nahratie produktov pomocou XML feedu v Merchant Center.

5. Zadajte ľubovoľný názov súboru, zvoľte ako často sa bude feed aktualizovať a o ktorej hodine. Odporúčam dennú aktualizáciu v skorých ranných hodinách. Zadajte URL adresu XML feedu a úplne dole kliknite na tlačidlo Create Feed.

Nahratie produktov pomocou XML feedu v Merchant Center.

6. Boli ste presmerovaný na novú stránku. Kliknite na názov informačného kanála ktorý ste vytvorili.

Vytvorený XML feed v Merchant Center.

7. Kliknite ne Fetch Now. Teraz prebieha nahrávanie vašich produktov.

Aktualizácia XML feedu v Merchant Center.

8. Nahratie všetkých produktov môže trvať niekoľko minút, záleží od počtu produktov. Po nahratí vidíte výsledky procesu. Koľko produktov bolo úspešne nahratých, prípadne zoznam základných problémov.

Úspešne nahratie XML feedu v Merchant Center.

9. V sekcií Diagnostics po 30 minútach uvidíte prehľadnú štatistiku všetkých produktov a v prípade zamietnutých produktov podrobný popis problémov.

Diagnostika nahratých produktov v Merchant Center.

10. Po úspešnom nahratí produktov je ako posledné potrebné potvrdiť súhlas s pravidlami.

Program máte úspešne nastavený. Vaše produkty sa môžu začať zobrazovať v Platformách Google zadarmo.