Pred vytvorením samotnej remarketingovej kampane v Google Ads s cielením na minulých návštevníkov e-shopu, ktorí nedokončili objednávku je potrebný účet Google Merchant Center a v ňom vytvorený informačný kanál, ktorý bude obsahovať informácie o vašich produktoch. Návod pre vytvorenie účtu a informačného kanála.

Zároveň je potrebné mať správne nastavený zdroj publika v Google Ads a remarketingové značky (kódy) v e-shope. Väčšina webových systémov ponúka rozšírenia pomocou ktorých dokážete nastaviť Google remarketingové značky bez nutnosti manuálneho vkladania kódov na e-shop. Potrebné je len Conversion ID. Kde vaše ID nájdete a ako správne nastaviť zdroj publika v Google Ads nájdete v návode tu.

Veľkosť publika pre dynamický remarketing v obsahovej sieti Google musí byť minimálne 100 užívateľov. Pokiaľ máte správne nastavený zdroj publika v Google Ads a remarketingové značky tak publika minulých návštevníkov eshopu sa vytvoria automaticky tak ako to vidíte na screene.

Zoznam remarketingových publík v Google Ads.

Pomôžeme vám s nastavením Google reklamy

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

Ako spustiť dynamický remarketing na Google

1. Po prihlásení do vášho účtu Google Ads kliknite na tlačidlo Nová kampaň.

Vytvorenie remarketingu v Google Ads.

2. Vyberte cieľ kampane Predaj a zvoľte typ kampane Obsahová.

Vytvorenie remarketingu v obsahovej sieti Google.

3. Aby bolo možné pri zacielení reklamy vybrať publiká na ktorých reklamu budeme cieliť zvoľte možnosť Štandardná obsahová kampaň a zadajte web vašej firmy.

Vytvorenie remarketingovej kampane v obsahovej sieti Google.

4. Zadajte názov reklamnej kampane. Keďže reklamu budeme cieliť len na publiká minulých návštevníkov e-shopu, ktorí nedokončili objednávku môžete zvoliť všetky krajiny a územia a všetky jazyky.

Dynamický remarketing v Google Ads.

5. V tomto kroku je potrebné zvoliť stratégiu ponúk. Odporúčame vybrať Manuálna CZK. Pri tejto stratégie dokážete nastaviť maximálne ponúkanú cenu za kliknutie. To znamená že máte plnú kontrolu nad rozpočtom.

Zadajte sumu, ktorú chcete denne minúť a kliknite na Ďalšie možnosti.

Nastavenie dynamického remarketingu v Google Ads.

Aby sa v reklame zobrazili produkty prispôsobené na základe minulého správania užívateľa na e-shope je potrebné zvoliť váš dátový kanál.

6. Kliknite na dynamické reklamy a vyberte informačný kanál.

Vytvorenie remarketingu v Google Ads.

7. Vyberte remarketingové publika užívateľov na ktorých bude reklama cielená. Na screene vidíte vybraté publiká užívateľov, ktorí si produkt prezerali alebo vložili do košíka ale nákup neuskutočnili.

Výber remarketingových publík Google Ads.

Ďalej zadajte ponuku vylepšenej CZK, teda maximálnu cenu za kliknutie ktorú ste ochotný zaplatiť. V úvode odporúčame cenu nastaviť na 0,10€.

Nastavenie ceny za kliknutie pri vytvorení remarketingu.

Pomôžeme vám s nastavením Google reklamy

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

8. V poslednom kroku vytvoríme samotnú reklamu. Potrebné je zadať cieľovú adresu, obrázky a logá, nadpis, krátky nadpis, popis a názov firmy.

Pri obrázkoch je potrebné nahrať 2x obrázok v rozmere na šírku: 1200×628 (minimum: 600×314) a štvorec 1200×1200 (minimum: 300×300). Tieto nahrané obrázky sa však pri dynamickom remarketingu v reklame zobrazovať nebudú.

Zároveň 2x logo v rozmere na šírku: 1200×300 (minimum: 512×128) a štvorec: 1200×1200 (minimum: 128×128). Logo sa v reklame bude zobrazovať.

Tak ako to vidíte aj na screene v reklame sa budú zobrazovať produktové fotografie na základe informačného kanála z Google Merchant Center. Produkty v reklame budú práve tie ktoré si užívateľ na e-shope prezeral alebo vložil do košíka.

Vytvorenie reklamy s cielením na minulých návštevníkov e-shopu.

Dynamický remarketing v Google Ads máte úspešne vytvorený. Po uložení sa reklama začne zobrazovať v obsahovej sieti Google.