Pokiaľ vlastníte e-shop vašou najdôležitejšou konverziou je nákup. Mať správne nastavené sledovanie konverzií v Google Ads je dôležitým faktorom ešte pred spustením Google reklám.

Meranie konverzií je potrebné pre vyhodnocovanie úspešnosti reklamných kampaní a následnej optimalizácií na základe výsledkov. Zároveň je potrebné aj pre využitie efektívnych inteligentných cenových ponúk.

V tomto článku si ukážeme ako nastaviť meranie konverzií v Google Ads pre WordPress WooCommerce a PrestaShop. Zároveň však návod pre importovanie konverzií z Google Analytics do Google Ads, ktoré je možné využiť pri akomkoľvek webovom systéme.

  1. Vytvorenie konverzie nákup v Google Ads
  2. Nastavenie meranie konverzií WordPress WooCommerce
  3. Nastavenie meranie konverzií v PrestaShop
  4. Importovanie konverzií do Google Ads z Google Analytics

A. Prejdite do vášho Google Ads a vpravo hore kliknite na Nástroje. V menu, ktoré sa zobrazí zvoľte Konverzie. Boli ste presmerovaný na novú stranu na ktorej kliknite na modré tlačidlo +

Nastavenie merania konverzií v Google Ads.

B. Keďže chceme merať uskutočnené nákupy na vašom webe vyberte prvú možnosť Web.

Výber druhu konverzie v Google Ads.

C. Zvoľte kategóriu konverzie Nákup. Zadajte ľubovoľný názov konverzie a sekcií Hodnota potvrďte druhú možnosť. Takto zabezpečíte zaznamenávanie skutočnej hodnoty nákupu. To znamená že Google zaznamená cenu produktu, ktorý bol predaný na základe reklamy.

Nastavenie konverzie nákup v Google Ads.

D. Ďalej upravte len Atribučný model. Zvoľte pokles v priebehu času.

Nastavenie konverzie nákup v Google Ads.

E. Kliknite na Inštalovať značku ručne.

Inštalácia značky konverzie Google Ads.

F. Kódy, ktoré sa vám zobrazili nebudete vkladať na stránku manuálne. Z kódov použijete len Conversion ID a Label, ktoré vložíte do pluginu v administrácií e-shopu. Kód si skopírujte a uložte.

Značky konverzie v Google Ads.

Po kliknutí na tlačidlo ďalej ste presmerovaný na poslednú stranu s informáciami o úspešnom nastavení značky.

Pomôžeme vám s nastavením Google reklamy

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

Pre správne sledovanie konverzií pre Google Ads ponúka WordPress WooCommerce plugin s názvom Pixel Manager for WooCommerce – Track Google Analytics, Google Ads, Facebook and more. Tento plugin využívame pri všetkých klientoch, ktorí majú vytvorený e-shop cez tento systém.

A. V administrácií e-shopu prejdite na Pluginy a Pridať nový. Vyhľadajte plugin Pixel Manager for WooCommerce – Track Google Analytics, Google Ads, Facebook and more a nainštalujte ho.


B. Po nainštalovaní a aktivácií pluginu prejdite v ľavej ponuke na WooCommerce a potom na Pixel Manager.

Do prvého prázdneho poľa zadajte vaše ID a do druhého poľa Label. Pomocou tohto pluginu dokážete e-shop prepojiť aj s Google Analytics Universal alebo Google Analytics 4.

Po vložení údaje uložte pomocou tlačidla Uložiť zmeny.

Conversion ID a Label pre meranie konverzií Google Ads.

C. Plugin ponúka aj nastavenie zdroja publika pre dynamický remarketing. Prejdite na sekciu Dynamic Remarketing. Potvrďte Enable dynamic remarketing audience collection a zmeny uložte.

Nastavenie remarketingového kódu pre Google Ads.

Meranie konverzií a zdroj publika vo WordPress WooCommerce pre Google reklamy máte úspešné nastavené.

A. Pri PrestaShope odporúčame pre meranie konverzií v Google Ads modul, ktorý vidíte na obrázku. Modul nájdete na tomto odkaze. Modul zároveň zabezpečí automatické nastavenie Google globálnej značky, ktorá je potrebné pre spustenie dynamického remarketingu.

Google remarketing a meranie konverzií pre PrestaShop.

B. Po nainštalovaní a otvorení modulu do prvého prázdneho poľa zadajte vaše Conversion ID a do druhého poľa Label. Kde tieto údaje nájdete sme si ukázali v úvode tohto návodu. Po vložení údajov kliknite na tlačidlo Uložiť. Meranie konverzií v PrestaShope pre Google reklamy máte úspešné nastavené.

Nastavenie globálnej značky Google v PrestaShop.

Univerzálnym spôsobom pre nastavenie merania konverzií pre e-shop je importovanie konverzie (transakcia) z Google Analytics. Tento spôsob nastavenia merania konverzií je možné využiť pri akomkoľvek webovom systéme.

Nutné je však mať aktivované sledovanie elektronického obchodu Google Analytics (Enhanced Ecommerce Tracking). Toto sledovanie zabezpečí že Google Analytics dokáže zaznamenávať vykonané nákupy, hodnoty nákupov, konverzný pomer a mnoho ďalších informácií. Ako aktivovať sledovanie elektronického obchodu v Google Analytics nájdete v tomto návode.

Zároveň je nutné mať prepojený účet Google Analytics a Google Ads. V prípade potreby na tomto odkaze nájdete návod ako účty prepojiť.

A. Prejdite do vášho Google Ads a vpravo hore kliknite na Nástroje. V menu, ktoré sa zobrazí zvoľte Konverzie. Boli ste presmerovaný na novú stranu na ktorej kliknite na modré tlačidlo +

Nastavenie merania konverzií v Google Ads.

B. Keďže konverziu chceme importovať zvoľte možnosť Import. Potvrďte prvú možnosť Google Analytics (UA) a kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Import konverzie z Google Analytics do Google Ads.

C. Potvrďte konverziu a kliknite na tlačidlo importovať a pokračovať.

Pokiaľ sa vám zobrazia viacero možností na výber máte v účte Google Analytics pravdepodobne vytvorené viacero cieľov. Pre meranie nákupov musí byť typ konverzie Transakcia.

Výber konverzie v Google Ads pri importe z Google Analytics.

Po kliknutí na tlačidlo importovať a pokračovať sa vám zobrazí okno s informáciami o úspešnom importovaní konverzie do Google Ads.