Jednou z najčastejších otázok klientov, ktorí začínajú s online reklamou na Facebooku je: Koľko stojí reklama na Facebooku? Možno ste už narazili na odpoveď záleží to od mnohých faktorov a nemôžeme ju dopredu určiť. Je pravdou, že v hre je množstvo rôznych faktorov, ktoré výslednú cenu Facebook reklamy ovplyvňujú ale dokážeme ju približne vypočítať podľa už známych dát a určiť rozpočet pre vašu reklamnú kampaň. Tento článok demonštruje na modelovom príklade koľko môže platená reklama na Facebooku stáť a kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú náklady na reklamu.

 1. Reklama na Facebooku a jej cena
 2. Cenník za nastavenie Facebook reklamy u nás
 3. Príklad vypočítania rozpočtu platenej FB reklamy
 4. Ako funguje aukcia na Facebooku
 5. Šesť faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu reklamy na Facebooku

1. Reklama na Facebooku a jej cena

CPC: 0,12€

Cena za kliknutie na reklamu na Facebooku

CPM: 1,72€

Cena za 1000 impresií (zobrazení) reklamy na Facebooku

Ak hodnotíme cenu reklamy podľa ceny za kliknutie (CPC), platená Facebook reklama stojí v priemere 0,12€/klik. Ak sa sústredíme na cenu za 1 000 impresií (CPM), cena reklamy na Facebooku je v priemere 1,72€ za tisíc impresií. Tieto údaje sú priemerom kampaní našich klientov na Slovensku za posledných šesť mesiacov, konkrétne za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024. Cieľom Facebook kampaní, ktoré boli zahrnuté do analýzy, bol predaj. Publikum v kampaniach bolo definované na základe demografických údajov, ako sú vek, pohlavie a záujmy užívateľov. Je dôležité poznamenať, že ceny uvedené v tomto článku sú založené na priemerných údajoch z kampaní na Facebooku, ktoré sme sledovali a analyzovali. Skutočná cena za reklamu na Facebooku sa môže líšiť.

2. Cenník za nastavenie Facebook reklamy u nás

Cena za nastavenie Facebook reklamy a mesačnú optimalizáciu spustených kampaní je od 250€. Reklama je spúšťaná súčasne aj na sociálnej sieti Instagram bez navýšenia ceny. Detail služby nájdete tu.

Výsledná cena = od 250€ + rozpočet, ktorý chcete investovať

Priebeh spolupráce

Spolupráca pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze konzultujeme s klientom jeho ciele a sústredíme sa na technické nastavenia účtu. V druhej fáze sa zameriavame na testovanie, optimalizáciu a reportovanie výsledkov platenej Facebook reklamy. Naším hlavným cieľom je pre klienta získať maximálne množstvo nových zákazníkov a vytvoriť tak dlhodobú spoluprácu.

I. Fáza

1. Konzultácia s klientom o jeho cieľoch a podnikaní
2. Zanalyzujeme portfólio produktov alebo služieb, ktoré klient ponúka
3. Pomôžeme s nastavením Meta Business Manager účtu a inštaláciou kódu Facebook pixel
4. Postaráme sa o bezchybné meranie konverzií
5. Analýza a vytvorenie publík na základe cieľovej skupiny
6. Návrh štruktúry reklamných kampaní a skupín pre Facebook a Instagram
7. Vytvorenie katalógu produktov
8. Príprava remarketingových publík, spustenie dynamického remarketingu

II. Fáza

1. Optimalizácia vytvorených reklamných kampaní
2. A/B Testovanie rôznych kombinácií publík a fromátov reklamy na Facebooku a Instagrame
3. Adaptácia rozpočtov reklám podľa výsledkov A/B testovania
4. Diagnostika relevancie reklamy
5. Úprava reklamy pre zabezpečenie čo najvyššej relevancie reklamy
6. Celkové úpravy v účte vedúce k maximálnej návratnosti investície do reklám
7. Reportovanie výsledkov a konzultácie

3. Príklad vypočítania rozpočtu platenej FB reklamy

E-shop TrhKrásy je na trhu prvé dni a jeho cieľom je získať v mesiaci marec 10 000 nových návštevníkov prostredníctvom Facebook reklamy. Zvoleným cieľom pri nastavení reklamnej kampane by bola „Návštevnosť“.

Zvolenie cieľa platenej reklamy na Facebooku a Instagrame.

Facebook ponúka prognózu dosahu a kliknutí na odkaz podľa zvoleného cieľa, kampane, rozpočtu a definovaného cieľového publika. Ak by sme aj počítali s najlepším scenárom tejto prognózy čo je 191 kliknutí za deň, mesačne teda 5730 kliknutí. Cena za klik by pri rozpočte 1 200€ bola 0,21€.

Odhad denných výsledkov platenej reklamy na Facebooku a Instagrame.

Ak by sme uvažovali s priemerom, ktorý sme určili na základe výsledkov našej agentúry s rozpočtom 1 200€ by sme mohli uvažovať s počtom kliknutí 10 000. Odhad výsledkov, ktoré zobrazuje Facebook sa v konečnom výsledku môže značne líšiť ak reklamu budete spravovať na dennej báze s dostatočným testovaním publík, kreatív a umiestnením reklamy.

Rozpočet = počet návštevníkov*cena za kliknutie = 10 000 * 0,12 = 1 200€

Teraz už viete jednoduchým spôsobom určiť rozpočet a kladiete si pravdepodobne otázku: Ok, viem koľko mám investovať ale aká bude návratnosť z tejto investície, čo mi to prinesie?


Je dôležité vedieť konverzný pomer, teda koľko percent užívateľov z tých, ktorí na web prídu si vaše produty kúpia alebo si dohodnú osobné stretnutie v prípade ak ponúkate služby.
Globálne sa konverzný pomer pohybuje na úrovni 2,5%. Z mojich vlastných skúsenosti a dát, ktoré mám k dispozícii dokážem tvrdiť, že sa môže konverzný pomer pohybovať aj na úrovni 6% a to aj pri vysoko konkurenčnom prostredí.

Počet konverzií = (počet návštevníkov)*konverzný pomer/100 = (10 000)*2,5/100 = 250 konverzií.

Na základe tohto jednoduchého výpočtu dokážete približne a rýchlo určiť aké náklady potrebujete k dosiahnutiu vášho cieľa. Ak chcete vypočítať návratnosť investície ROI a maximálnu cenu za konverziu CPA môžete využiť našu online kalkulačku.

4. Ako funguje aukcia na Facebooku

Platená reklama na Facebooku funguje na princípe aukcie. V aukcii ale nevyhráva osoba, ktorá ponúka najvyššiu cenu. Vyhráva tá reklama, ktorá užívateľom poskytuje čo najvyššiu hodnotu a je pre nich užitočná. Facebook má obmedzený reklamný priestor a v každom momente sa predbiehate s ďalšími 100kami firiem, ktoré sa snažia byť na očiach užívateľov. 

Čo všetko sa hodnotí v aukcii?

 • Cenová ponuka – cena, ktorú ponúkate za kliknutie, konverziu alebo 1 000 impresií
 • Kvalita reklamy – zahŕňa spätnú väzbu od užívateľov, ktorí reklamu vidia, hodnotí sa aj množstvo textu v obrázku reklamy, zavádzajúce informácie alebo text, ktorý príliš priamo vyzýva k akcii
 • Predpokladaná miera aktivity – s akou pravdepodobnosťou užívateľ, ktorému je Facebook reklama zobrazená vykoná akciu na základe zvoleného cieľa (cieľ môže byť kliknutie na reklamu, vykonanie konverzie, stiahnutie aplikácie – všetky ciele sú spomenuté nižšie v článku).

POMÔŽEME VÁM S NASTAVENÍM FACEBOOK REKLAMY

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

5. Šesť faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu reklamy na Facebooku

 1. Cieľ reklamy 
 2. Optimalizácia rozpočtu
 3. Publikum, na ktoré cielite
 4. Metriky relevancie reklamy
 5. Miesto kde sa Facebook a Instagram reklama zobrazí 
 6. Načasovanie

1. Cieľ reklamy na Facebooku

Výber cieľa je prvým bodom pri tvorbe reklamnej kampane.

Možnosti cieľov platenej reklamy na Facebooku a Instagrame.

Povedomie (Awareness): Budovanie povedomia je ideálne pre oslovenie veľkého počtu užívateľov, aby získali prvý kontakt s vašou značkou. Príklad: Známy e-shop TrhKrásy so značkovým oblečením prichádza na slovenský trh.  E-shop zatiaľ nie je v prevádzke. Reklama nenavádza užívateľov na kliknutie a navštívenie obchodu. Užívateľom sa zobrazuje len banner s informáciou kedy bude e-shop spustený. 

Zvažovanie: Vhodné ak chcete zvýšiť návštevnosť vášho webu alebo napríklad aj získať nových sledovateľov facebook stránky.
Príklad: Náš modelový eshop TrhKrásy už má aktívny web. Chce v prvých dňoch získať vyššiu návštevnosť a predstaviť ľuďom sortiment svojich produktov. Využije tento typ Facebook reklamy s priamym presmerovaním na web alebo konkrétnu kategóriu e-shopu.

Konverzie: Tento typ je možné použiť pri personalizovanej reklamnej kampani, ktorá čerpá dáta o vašich produktoch z produktového katalógu. Pre tento typ kampane je nutný Facebook pixel kód, ktorý sleduje konverznú akciu, ktorú si nastavíte ako cieľovú (Odoslanie formulára, prihlásenie sa k odberu Newslettera, Ukončenie objednávky).
Príklad: TrhKrásy chce zobraziť užívateľom, ktorí si na webe prezerali tenisky značky adidas ten istý model o ktorý prejavili záujem so zľavou 10%. 

2. Optimalizácia rozpočtu

Pre jednotlivé ciele reklám je možné nastaviť rozpočty buď plne automatizované alebo povedať Facebooku koľko chcete maximálne v každej aukcii investovať či už za kliknutie na odkaz, navštívenie webovej stránky alebo vykonanie konverzie. Ak neuvediete žiadnu cenu Facebook sa zameriava na minutie celého vášho rozpočtu s cieľom získať čo najviac požadovaných akcií. Ak zadáte cenu za kliknutie na odkaz 0,4€, v každej aukcii bude Facebook pracovať s touto sumou tak, aby výsledná priemerná cena za klik bola na tejto úrovni.

Typ rozpočtu platenej reklamy na Facebooku a jeho rozvrhnutie.

3. Publikum, na ktoré cielite

Vybratiu publika pre vašu reklamu na Facebooku by mala predchádzať analýza vašej cieľovej skupiny čo najdetailnejšie. Ideálne je vytvoriť personu, ktorá bude reprezentovať vášho zvyčajného zákazníka alebo klienta. Identifikovať jej vlastnosti, záľuby, vek, partnerský vzťah, počet detí, príjem, zariadenie z ktorého sa prihlasuje a podobne. Na základe toho dokážete na Facebooku špecifikovať cieľové publikum užívateľov. Doporučujem použiť funkciu “Štatistiky publika”, ktorá Vám ponúka detailnejší pohľad na užívateľov, ktorí dali like vašej fan-page.

4. Metriky relevancie platenej reklamy na Facebooku

V minulosti Facebook určoval relevanciu reklám podľa údaju skóre kvality. Skóre kvality bolo vyjadrené jedným číslom 1-10. V auguste 2019 Facebook vylúčil zo štatistík Skóre kvality a nahradil ho Diagnostikou relevancie reklamy.

Diagnostika platenej reklamy na Facebooku a Instagrame sa skladá z 3 metrík:

 • Hodnotenie kvality
  Hodnotí sa kvalita vašej reklamy v porovnaní s inzerantmi, ktorí súperia o rovnaké publikum užívateľom. Zahŕňa sa spätná väzba od užívateľov, ktorí môžu označiť reklamu na Facebooku ako za obťažujúcu. Je dôležité myslieť aj na pomer textu k obrázku a zavádzajúce informácie.
 • Hodnotenie miery prejaveného záujmu
  Facebook počíta s akou pravdepodobnosťou užívateľ dá like, klikne, komentuje alebo zdieľa vašu reklamu.
 • Hodnotenie konverzného pomeru
  S akou pravdepodobnosťou osoba, ktorá videla vašu reklamu vykoná konverziu podľa zadaného cieľa reklamy.

V štatistikách na Facebooku môžete nájsť slovné hodnotenie jednotlivých metrík relevancie reklamy.

Obrázok nižšie ilustruje čo jednotlivé hodnotenia znamenajú v číslach.

Hodnotenie platenej reklamy na Facebooku a Instagrame.

Ak je vaša reklama na Facebooku napr. podpriemerná (dolných 35%), znamená to že až 65% inzerantov, ktorí cielia na rovnaké publikum majú relevantnejšie a kvalitnejšie reklamy a tým nižšie náklady.

5. Miesto kde sa reklama na Facebooku a Instagrame zobrazí

Pri tvorbe zostavy reklám vám Facebook ponúka na výber niekoľko možností kde sa reklama môže zobraziť. Čím viac konkurentov využíva určité umiestnenie, tým sú náklady na reklamu vyššie.

Zoznam platforiem a kanálov, na ktorých je možné reklamu na Facebooku a Instagrame zobraziť.

6. Načasovanie

V určitých fázach dňa, mesiaca ale aj roka existujú najvyťaženejšie obdobia kedy sú náklady na platenú reklamu na Facebooku a Instagrame vyššie. Cena za reklamu na FB sa líši ráno alebo v noci ale taktiež v období pred Vianocami alebo počas výnimočných dní, napríklad Black Friday.

Počet nákupov a cena za kliknutie na reklamu na Facebooku v jednotlivých dňoch týždňa.

Graf zachytáva počet nákupov počas dni v týždni a cenu za kliknutie. Zdrojom dát boli reklamné kampane e-shopu za posledné 3 mesiace.
Cena za kliknutie bola najnižšia v nedeľu, kedy e-shop dosahoval aj najviac nákupov. Na základe podrobnej analýzy je možné zistiť návratnosť investície reklamných kampaní v jednotlivých dňoch a podľa toho optimalizovať rozpočet a ceny za kliknutie pre jednotlivé dni ako aj hodiny.

POMÔŽEME VÁM S NASTAVENÍM FACEBOOK REKLAMY

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.