Najpoužívanejšie kanály pre platenú online reklamu na Slovensku sú: Google, Facebook a Instagram, YouTube a pre B2B segment aj sociálna sieť LinkedIn.

Reklama na internete a jej hlavné výhody

 • Presné definovanie cieľového publika užívateľov, ktorým sa internetová reklama zobrazí
 • Zobrazenie personalizovanej reklamy v momente, keď užívateľ hľadá váš produkt alebo službu
 • Kontrola nad investovanými prostriedkami. Podľa vašich finančných možností stanovíte koľko eur chcete mesačne investovať
 • Cielená reklama na internete umožňuje presné vyhodnocovanie výsledkov. Vždy viete koľko nových objednávok ste získali vďaka online reklame
 • Pri správnom nastavení online reklamy sa vám investované prostriedky mnohonásobne vrátia

– cena reklamy je v priemere 0,18€ za kliknutie a 1,88€ za tisíc zobrazení
– kľúčové je definovanie cieľového publika
– platíte za každé zobrazenie

Sociálne platformy zbierajú dáta o svojich užívateľoch, ktoré je možné veľmi efektívne využiť. Kľúčové je využitie týchto dát a definovanie cieľového publika, ktorému sa online reklama zobrazí. Vy určíte, ktorým užívateľom sa reklama zobrazí na základe ich záujmov, správania, bydliska, veku, pohlavia, zamestnania alebo ich predchádzajúcej interakcie s vašim e-shopom.
Cena za platenú reklamu na Facebooku a Instagrame sa pohybuje na úrovni 0,12€ za kliknutie a 1,18€ za tisíc zobrazení.

Možnosti cielenia

 • Vlastné publikum – široká možnosť definovania publika na základe záujmov, správania a sociálno, ekonomicky, demografických údajov (vek, pohlavie, poloha, vzdelanie, práca)
 • Podobné (Looklike) publikum – Facebook a Instagram dokážu vytvoriť publikum podobné užívateľom, ktorí už vykonali nákup
 • Remarketing – zobrazenie reklamy na Facebooku a Instagrame užívateľom, ktorí už v minulosti interagovali s vašim webom, príspevkom, videom

Druhy online reklamy na Facebooku a Instagrame

 • Generovanie návštevnosti na web alebo e-shop
 • Dynamický remarketing – na sociálnej sieti sa užívateľovi zobrazí rovnaký produkt aký si prezeral v e-shope
 • Online reklamy zamerané na predaj produktov a viac objednávok
 • Zbieranie kontaktov potenciálnych zákazníkov prostredníctvom formulárov priamo na sociálnej sieti
 • Zvýšenie povedomia o značke, produktoch a službách
 • Zvýšenie počtu sledovateľov Facebook a Instagram fan-page

Formáty online reklamy na FB

Karusel

Ukážka online reklamy na Facebooku vo formáte karusel.
Obr. 1: Ukážka Karusel reklamy na Facebooku

Kolekcia – zobrazuje sa iba v mobilných zariadeniach

Ukážka online reklamy na Facebooku vo formáte kolekcia.
Obr. 2: Ukážka Kolekcie na Facebooku

Ďalším formátom online reklamy na Facebooku a Instagrame je banner a video.

Online reklama sa na Facebooku zobrazuje v novinkách, príbehu, messengeri, marketplace, v pravom stĺpci na desktop zariadeniach. V Instagrame je to v novinkách, stories a prehliadaní.

Pomôžeme vám s nastavením online reklamy

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

– cena reklamy môže byť 0,10€ ale aj 2€ najmä pre poskytovateľov služieb
– najdôležitejší je zoznam kľúčových slov a cenová ponuka
– platíte len za kliknutie, nie za zobrazenie

Textová reklama Google je presne cielená reklama na internete, ktorá sa zobrazuje vo vyhľadávacej sieti Google. Vyhľadávacie sieť je inzertná platforma, kde inzerent platí len v prípade ak užívateľ klikne na jeho reklamu (PPC – pay-per-click). Ak by sa vaša reklama zobrazila, ale užívateľ ju preskočí vy neplatíte nič. Detaily o tom ako funguje Google reklama nájdete na tomto odkaze.

Google textová reklama e-shopu bestled
Obr. 3: Ukážka textovej reklamy v Google vyhľadávaní

Najdôležitejší je zoznam kľúčových slov, ktoré sú relevantné pre vaše produkty alebo služby. Tento typ reklamy na internete sa zobrazí užívateľovi ak je jeho hľadaný výraz rovnaký ako cielené kľúčové slovo. Kľúčovým slovám nastavíte cenovú ponuku, ktorú ste maximálne ochotný zaplatiť v prípade ak užívateľ klikne na vašu reklamu.

Cenové ponuky, ktoré sú inzerenti ochotní zaplatiť za vybrane kľúčové slová. Aktualizované v decembri 2020.

Ceny za kliknutie pre online reklamu v Googli pre vybrané kľúčové slová.
Obr. 4: Prehľad cien za kliknutie vybraných kľúčových slov

Google využíva pre zoradenie reklám vo výsledkoch princíp aukcie. V hre ale nie je len výška ceny, ktorú ste ochotný zaplatiť za kliknutie. Google berie v úvahu aj kvalitu online reklamy. Viac sa dočítate v článku Google reklama a jej cena.

– cena za kliknutie je v priemere 0,14€
– najdôležitejší je dobre spracovaný XML FEED
– platíte len za kliknutie, nie za zobrazenie

Google shopping je presne cielená reklama na internete, ktorá sa zobrazuje najmä vo vyhľadávaní na vrchu stránky. Pre viac výsledkov môže užívateľ kliknúť na lištu “Shopping”. Google zobrazí reklamu užívateľovi ak sa jeho dopyt zhoduje s produktom, ktorý má predávajúci v svojom e-shope a má správne nastavenú reklamu. Google Nákupy umožňujú užívateľovi veľmi jednoducho prehliadať výsledky a porovnávať ceny produktov medzi e-shopmi. Je to jeden z najefektívnejších typov online reklamy, ktorý odporúčame využiť všetkým podnikateľom, ktorí vlastnia e-shop. Google účtuje inzerentovi poplatky až v momente ak užívateľ klikne na jeho reklamu. Google Nákupy sú dostupné aj zadarmo.

Ukážka online reklamy Google Shopping e-shopu Bestled.
Obr. 5: Zobrazenie produktov na lište Google Nákupy

Ak chcete propagovať svoje produkty v tomto type reklamy na internete je potrebné využiť dva účty:

 • Google Ads – slúži pre nastavenie reklamnej kampane
 • Google Merchant Center – umožňuje spravovať produkty, ktoré chcete aby Google zobrazoval užívateľov

– najdôležitejšia je pútavá grafika s význačnými prvkami vašej značky a bannery v správnych rozmeroch
– kľúčové je aj definovanie cieľového publika
– platíte za kliknutie alebo zobrazenie reklamy

Obrázková reklama v obrovskej sieti web stránok na celom internete. Tento druh internetovej reklamy si môžete všimnúť napríklad pri čítaní článku alebo najnovších správ na rôznych portáloch a weboch. Dôležité je spracovať kvalitné bannery, ktoré upútajú pozornosť užívateľov. 

Umožňuje definovanie cieľového publika užívateľov, ktorým sa reklama zobrazí. Publikum užívateľov môžete definovať podľa veku, zamestnania, aktuálnej polohy ale aj pomocou výrazov, ktoré užívatelia v nedávnej minulosti vyhľadávali. 

Napríklad: muži vo veku 28 – 40 rokov, ktorí v poslednom období vyhľadávali vŕtačku.

Formy reklamy na internete v Obsahovej sieti Google:

 • Zvýšenie povedomia o značke a noví zákazníci – správnym definovaním cieľovej skupiny užívateľov a vytvorením publika môžete osloviť užívateľov, ktorí s vysokou pravdepodobnosťou prejavia záujem o vaše produkty alebo služby
 • Remarketing – pripomenutie sa užívateľom, ktorí už navštívili váš web ale nedokončili nákup
Ukážka obrázkovej reklamy všade na internete. Obsahová sieť Google.
Obr. 6: Ukážka produktových obrázkových reklám na internete v rôznych rozmeroch pre obsahovú sieť Google

Pomôžeme vám s nastavením online reklamy

Mám záujem o konzultáciu zadarmo

Chcem nezáväznú ponuku

Online reklamu sme nastavili už pre 260 klientov.

– najdôležitejšia je video, ktoré musí ovplyvniť nákupné správanie užívateľa
– kľúčové je definovanie cieľového publika, ktorému sa reklama zobrazí
– platíte za zobrazenie reklamy

Určite to poznáte, keď pozeráte video na YouTube a zrazu vás vyruší reklama, ktorú v niektorých prípadoch môžete po pár sekundách preskočiť v iných ju nemôžete preskočiť a musí sa prehrať celá. Internetová reklama na YouTube sa nastavuje v účte Google Ads.

Rovnako ako pri online reklame v obsahovej sieti Google aj tu máte možnosť určiť cieľové publikum pomocou demografických údajov užívateľov (vek, pohlavie, poloha) a ich záujmov.

Napríklad: ženy vo veku 35 – 45 rokov žijúce na západnom Slovensku, ktoré sa zaujímajú vlasovú kozmetiku a často navštevujú salóny krásy

Môžete tiež nastaviť remarketingovú kampaň a pripomenúť sa užívateľom, ktorí vás už poznajú. 

Napríklad: zákazníkom, ktorí si kúpili šampón pred 2 mesiaci zobrazíte video reklamu s rovnakým šampónom a zľavovým kódom 5% na ďalší nákup

Hlavné druhy video reklamy YouTube:

 • Preskočiteľné – reklama sa môže zobraziť pred, počas alebo po dopozeraní videa. Reklamu je možné ju preskočiť po 5 sekundách. Video dĺžky min. 12 sekúnd a max. 6 minút. 
 • Nepreskočiteľné – reklama sa môže zobraziť pred, počas alebo po dopozeraní videa. Nie je možné ju preskočiť. Video nemôže byť dlhšie ako 15 sekúnd.
 • Bumper – reklama sa môže zobraziť len pred prehratím videa. Nie je možné ju preskočiť. Video môže mať maximálne 6 sekúnd.
Ukážka video reklamy na Youtube.
Obr. 7: Youtube reklama na internete, ktorú je možné po 5 sekundách preskočiť